Messmer Cold Tea akcija: dāvana par pirkumu Mego

Messmer COLD TEA akcija “Dāvana par pirkumu”

NOTEIKUMI

 1. Vispārīgi
  Šīs akcijas organizators ir German Products Baltics SIA, jurid.adrese Silzemnieki-1, Garupe, Carnikavas nov., LV-2163, biroja adrese: Rencēnu iela 10a, Rīga, LV1073, turpmāk tekstā – Organizators. Dalība akcijā iespējama, ievērojot noteikumus. Piedaloties akcijā, dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem.
   
 2. Priekšnoteikumi dalībai
  2.1 Par dalībnieku var kļūt ikviens pircējs, kurš iegādājas jebkurus trīs Messmer COLD TEA produktus
  2.2 Akcijā iespējams piedalīties no brīža, kad preces pieejamas veikalā, līdz brīdim, kad beigušās dāvanas.
   
 3. Dalība akcijā
  3.1 Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir jāiegādājas jebkurus trīs Messmer COLD TEA produktus.
  3.2 Pēc norēķināšanās par pirkumu, pircējs saņem bezmaksas dāvanu – pudeli – pie kases.
   
 4. Prēmija, dāvanu nodrošinājums
  4.1 Ikviens dalībnieks, veicot pirkumu ar trīs Messmer COLD TEA produktiem, var saņemt pudeli dāvanā, ja vien veikalā pieejamas dāvanas. Messmer COLD TEA pudeli nav iespējams iegādāties atsevišķi. Ja Messmer COLD TEA pudeles veikalā ir beigušās, to papildinājums nav iespējams
  4.2 Bezmaksas dāvanu var saņemt vienu reizi vienā pirkumā.
  4.3 Nav iespējams saņemt dāvanas kompensāciju skaidrā naudā vai citā materiālā veidā.
   
 5. Izslēgšana no dalības akcijā
  5.1 Organizatoram ir tiesības izslēgt no dalības akcijā dalībniekus, kuri pārkāpj dalības nosacījumus
  5.2 Organizatoram ir tiesības, nenorādot iemeslus, liegt dalību cilvēkiem, kuri izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citādi iegūst priekšrocības kādu darbību ceļā, neatkarīgi no veida un paņēmieniem (īpaši attiecās uz kolektīvu vai daudzkārtēju dalību).
   
 6. Priekšlaicīga akcijas pārtraukšana vai atcelšana
  Organizatoram ir tiesības priekšlaicīgi atcelt, apturēt vai mainīt akciju, ja rodas neparedzēti apstākļi, kas apgrūtina akcijas norisi un ir ārpus organizatora ietekmes. Tas ietver, bet neaprobežojas ar trešo personu nepamatotu iejaukšanos, kā arī likuma pārkāpumus, kas saistīti tieši ar bezmaksas dāvanu akcijas realizāciju.
   
 7. Datu aizsardzība
  Kampaņas laikā netiek veikta personīgo datu ievākšana un/vai uzglabāšana.
   
 8. Atbildība
  Organizators neuzņemas atbildību par dāvanām, kas bojātas aiz neuzmanības vai rupjas apiešanās. Ja dāvana ir ražošanas brāķis, tad organizators veic dāvanas apmaiņu. Dāvanas apmaiņa iespējama akcijas laikā vai kamēr pieejamas bezmaksas dāvanas.
   
 9. Noslēguma jautājumi
  Konflikti tiek risināti pārrunu ceļā. Process tiesā ir galējs līdzeklis. Ja kāds no nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē atlikušo nosacījumu spēku.

29.06.2021